1.151. Kredytobiorca otrzymał w banku kredyt w wysokości 7200 zł, który chce spłacić w ciągu pół roku, w ratach miesięcznych. Tabela przedstawia sposób spłaty kredytu. Kwota odsetek liczona jest według wzoru: kwota tuienia * 0, 02 . kwota zadłużenia 7200 6000 4800 3600 2400 1200 a) Uzupełnij tabelkę. wysokość raty 1200 1200 1200 1200 1200 1200 b) Podaj kwotę odsetek, którą musiał oddać bankowi kredytobiorca. c) Oblicz, o ile procent więcej złotych kredytobiorca oddał bankowi niż pożyczył? d) Jakie było roczne oprocentowanie kredytu?

1.151. Kredytobiorca otrzymał w banku kredyt w wysokości 7200 zł, który chce spłacić w ciągu pół roku, w ratach miesięcznych. Tabela przedstawia sposób spłaty kredytu. Kwota odsetek liczona jest według wzoru: kwota tuienia * 0, 02 . kwota zadłużenia 7200 6000 4800 3600 2400 1200 a) Uzupełnij tabelkę. wysokość raty 1200 1200 1200 1200 1200 1200 b) Podaj kwotę odsetek, którą musiał oddać bankowi kredytobiorca. c) Oblicz, o ile procent więcej złotych kredytobiorca oddał bankowi niż pożyczył? d) Jakie było roczne oprocentowanie kredytu?