1.152. Klient zawarł z bankiem umowę na udzielenie mu kredytu w wysokości 12000 zł na jeden rok, przy rocznym oprocentowaniu 16%. Kwota kredytu ma być spłacana w czterech równych kwartalnych ratach. Do rat mają być dopisane odsetki od kwoty, która pozostała do spłaty. a) Podaj kwoty wszystkich rat. b) Oblicz, jaki procent kwoty kredytu stanowi suma wszystkich odsetek. kwota odsetek 144 wysokość spłaty 1344

1.152. Klient zawarł z bankiem umowę na udzielenie mu kredytu w wysokości 12000 zł na jeden rok, przy rocznym oprocentowaniu 16%. Kwota kredytu ma być spłacana w czterech równych kwartalnych ratach. Do rat mają być dopisane odsetki od kwoty, która pozostała do spłaty. a) Podaj kwoty wszystkich rat. b) Oblicz, jaki procent kwoty kredytu stanowi suma wszystkich odsetek. kwota odsetek 144 wysokość spłaty 1344