1.153. Pani Julia Malinowska wzięła kredyt w wysokości 6000 zł z banku, w którym oprocentowanie roczne dla kredytów gotówkowych wynosi 24%, z miesięczną ka- pitalizacją odsetek. Kredyt zaczęła spłacać po dwóch miesiącach od daty pożyczki i spłaciła w ciągu kolejnych 6 miesięcy, w równych ratach kwoty kredytu, do których niespłaconą kwotę kredytu. Oblicz kwotę odsetek, jaką były doliczane odsetki za pani Julia zapłaciła bankowi oraz jaki procent pożyczonej kwoty stanowiły te odsetki. Punkty procentowe

1.153. Pani Julia Malinowska wzięła kredyt w wysokości 6000 zł z banku, w którym oprocentowanie roczne dla kredytów gotówkowych wynosi 24%, z miesięczną ka- pitalizacją odsetek. Kredyt zaczęła spłacać po dwóch miesiącach od daty pożyczki i spłaciła w ciągu kolejnych 6 miesięcy, w równych ratach kwoty kredytu, do których niespłaconą kwotę kredytu. Oblicz kwotę odsetek, jaką były doliczane odsetki za pani Julia zapłaciła bankowi oraz jaki procent pożyczonej kwoty stanowiły te odsetki. Punkty procentowe