1.154. Tabela poniżej przedstawia, ile procent uczniów pewnej szkoły brało udział w zajęciach SKS przed remontem i po remoncie sali gimnastycznej. zajęcia przed remontem sali po remoncie sali siatkówka koszykówka 5,5% 7,7% 6% 7,5% piłka ręczna 3,6% 5,4% piłka nożna 8% 9% O ile punktów procentowych i o ile punktów bazowych wzrosło zainteresowanie poszczególnymi zajęciami? O ile procent zwiększyła się grupa osób uczęszczająca na dane zajęcia sportowe?

1.154. Tabela poniżej przedstawia, ile procent uczniów pewnej szkoły brało udział w zajęciach SKS przed remontem i po remoncie sali gimnastycznej. zajęcia przed remontem sali po remoncie sali siatkówka koszykówka 5,5% 7,7% 6% 7,5% piłka ręczna 3,6% 5,4% piłka nożna 8% 9% O ile punktów procentowych i o ile punktów bazowych wzrosło zainteresowanie poszczególnymi zajęciami? O ile procent zwiększyła się grupa osób uczęszczająca na dane zajęcia sportowe?