1.155. W pewnej szkole badano czytelnictwo w klasach pierwszych. Poniższa tabe la przedstawia, jaki procent wszystkich książek wypożyczonych przez klasy pierwsze ze szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2018/2019 wypożyczyły klasy: la, Ib, i lc. la 23,4% ib 31,2% Ic 32,76% a) Wyraź w punktach procentowych i w punktach bazowych różnice w czytelni ctwie pomiędzy tymi klasami. b) O ile procent więcej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki la? klasa lc od klasy c) O ile procent mniej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki klasa la od klasy Ib?

1.155. W pewnej szkole badano czytelnictwo w klasach pierwszych. Poniższa tabe la przedstawia, jaki procent wszystkich książek wypożyczonych przez klasy pierwsze ze szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2018/2019 wypożyczyły klasy: la, Ib, i lc. la 23,4% ib 31,2% Ic 32,76% a) Wyraź w punktach procentowych i w punktach bazowych różnice w czytelni ctwie pomiędzy tymi klasami. b) O ile procent więcej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki la? klasa lc od klasy c) O ile procent mniej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki klasa la od klasy Ib?