...

1.155. Wczoraj na lekcji matematyki w klasie Ib obecnych uczniów było 8 razy tyle, co nieobecnych. Dzisiaj nie przyszło jeszcze dwóch i nieobecni stanowią 20% ucz- niów obecnych. Ilu uczniów jest w klasie? Matematyka Zbiór zadań. Klasa 1. Zakres rozszerzony 30

1.155. Wczoraj na lekcji matematyki w klasie Ib obecnych uczniów było 8 razy tyle, co nieobecnych. Dzisiaj nie przyszło jeszcze dwóch i nieobecni stanowią 20% ucz- niów obecnych. Ilu uczniów jest w klasie? Matematyka Zbiór zadań. Klasa 1. Zakres rozszerzony 30

Zobacz!