...

1.158. Działkowicz musi zrobić oprysk winorośli 0,2-procentowym roztworem dithane 500, ale kupil 10-procentowy koncentrat tego środka. Ile musi wziąć kon centratu, aby przygotować płyn o żądanym stężeniu, jeśli chce przygotować płyn na 3-krotne napełnienie opryskiwacza plecakowego o pojemności 5 litrów?

1.158. Działkowicz musi zrobić oprysk winorośli 0,2-procentowym roztworem dithane 500, ale kupil 10-procentowy koncentrat tego środka. Ile musi wziąć kon centratu, aby przygotować płyn o żądanym stężeniu, jeśli chce przygotować płyn na 3-krotne napełnienie opryskiwacza plecakowego o pojemności 5 litrów?

Zobacz!