1.159. Rada Polityki Pieniężnej na początku roku obniżyła depozytową stopę pro centową (która określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym) z 2,75% do 2.5\% . Podaj obniżkę depo zytowej stopy procentowej: a) w punktach procentowych b) w punktach bazowych c) w procentach.

1.159. Rada Polityki Pieniężnej na początku roku obniżyła depozytową stopę pro centową (która określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym) z 2,75% do 2.5\% . Podaj obniżkę depo zytowej stopy procentowej: a) w punktach procentowych b) w punktach bazowych c) w procentach.