1.160. Pewien bank podwyższył oprocentowanie kredytu hipotecznego o 80 punk tów bazowych, co oznaczało podwyżkę o 12,5%. Oblicz wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego po podwyżce.

1.160. Pewien bank podwyższył oprocentowanie kredytu hipotecznego o 80 punk tów bazowych, co oznaczało podwyżkę o 12,5%. Oblicz wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego po podwyżce.