1.161. W pewnym kraju obliczono inflację w dwóch kolejnych latach i zauważono, że w drugim roku inflacja była niższa o 120 punktów bazowych w stosunku do roku poprzedniego. Oznaczało to obniżenie inflacji o w tych dwóch latach. 109 1 11 \% Oblicz, Przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny, szacowanie

1.161. W pewnym kraju obliczono inflację w dwóch kolejnych latach i zauważono, że w drugim roku inflacja była niższa o 120 punktów bazowych w stosunku do roku poprzedniego. Oznaczało to obniżenie inflacji o w tych dwóch latach. 109 1 11 \% Oblicz, Przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny, szacowanie