...

1.160. Tabela poniżej przedstawia inflację roczną w latach 1987-2018. rok rok inflacja (w %) inflacja (w %) rok rok inflacja (w %) 0,8 inflacja (w %) 4,3 2011 2003 1987 25,2 1995 27,8 2004 3,5 2012 19,9 1996 1988 60,2 3,7 2005 1997 14,9 11,8 2,1 2013 1989 251,1 0,9 585,8 2014 1990 1991 1998 2006 1,0 0,0 1999 7,3 2007 2,5 2015 -0,9 70,3 43,0 1992 2000 10,1 2008 2016 4,2 -0,6 1993 35,3 2001 5,5 1,9 2009 3,5 2017 2 2 1994 32,2 2002 2010 2,6 2018 Inflacja to wskaźnik średniego wzrostu cen towarów usług. W tabeli powyżej przed- stawiona jest inflacja roczna, czyli wskaźnik średniego wzrostu cen w danym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystując dane w tabeli, możemy obliczyć inflację na przestrzeni kilku lat. W tym celu zdefiniujmy roczny czynnik wzrostu cen (RCWC), który dla inflacji p% jest równy 1+ Żeby obliczyć łączną inflację w la 100 tach 1998, 1999, 2000 (z dokładnością do 0,1%), najpierw wyznaczamy RCWC dia tych lat. Otrzymujemy: 1,118; 1,073; 1,101. Następnie mnożymy te trzy wskaźniki: 32,1 100 1,118-1,073-1,101 1,321. Z otrzymanego wyniku odczytujemy: 1,321-1+- Zatem łączna inflacja była równa 32,1%. a) Postępując analogicznie, oblicz łączną inflację w latach 2008, 2009, 2010, 2011. b) Jeśli inflacja roczna przekracza 50%, to nazywamy ją hiperinflacją. Odczytaj za belli, w jakich czterech kolejnych latach w Polsce byla hiperinflacja i oblicz łączna inflacje w tych latach. 3. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste 31 c) Deflacja jest to staly spadek przeciętnego poziomu cen wpływający na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji po pewnym czasie można kupić za tę samą kwotę więcej towarów i usług. W których latach w Polsce odnotowa- no deflację?

1.160. Tabela poniżej przedstawia inflację roczną w latach 1987-2018. rok rok inflacja (w %) inflacja (w %) rok rok inflacja (w %) 0,8 inflacja (w %) 4,3 2011 2003 1987 25,2 1995 27,8 2004 3,5 2012 19,9 1996 1988 60,2 3,7 2005 1997 14,9 11,8 2,1 2013 1989 251,1 0,9 585,8 2014 1990 1991 1998 2006 1,0 0,0 1999 7,3 2007 2,5 2015 -0,9 70,3 43,0 1992 2000 10,1 2008 2016 4,2 -0,6 1993 35,3 2001 5,5 1,9 2009 3,5 2017 2 2 1994 32,2 2002 2010 2,6 2018 Inflacja to wskaźnik średniego wzrostu cen towarów usług. W tabeli powyżej przed- stawiona jest inflacja roczna, czyli wskaźnik średniego wzrostu cen w danym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystując dane w tabeli, możemy obliczyć inflację na przestrzeni kilku lat. W tym celu zdefiniujmy roczny czynnik wzrostu cen (RCWC), który dla inflacji p% jest równy 1+ Żeby obliczyć łączną inflację w la 100 tach 1998, 1999, 2000 (z dokładnością do 0,1%), najpierw wyznaczamy RCWC dia tych lat. Otrzymujemy: 1,118; 1,073; 1,101. Następnie mnożymy te trzy wskaźniki: 32,1 100 1,118-1,073-1,101 1,321. Z otrzymanego wyniku odczytujemy: 1,321-1+- Zatem łączna inflacja była równa 32,1%. a) Postępując analogicznie, oblicz łączną inflację w latach 2008, 2009, 2010, 2011. b) Jeśli inflacja roczna przekracza 50%, to nazywamy ją hiperinflacją. Odczytaj za belli, w jakich czterech kolejnych latach w Polsce byla hiperinflacja i oblicz łączna inflacje w tych latach. 3. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste 31 c) Deflacja jest to staly spadek przeciętnego poziomu cen wpływający na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji po pewnym czasie można kupić za tę samą kwotę więcej towarów i usług. W których latach w Polsce odnotowa- no deflację?

Zobacz!