...

1.170. Wyznacz liczbę x, jeśli: Rysy 2499 m 2495 m granica Polski z Ukraina 535 km 520 km Wielka Brytania 244, 1 250 Gujana 743 morska granica Polski 440 km 425 km a) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 13,8; błąd bezwzględny tego przy bliżenia wynosi 0,012 b) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 1, 05 ; błąd bezwzględny bliženia wynosi 0,003 tego przy c) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 8,4; błąd bezwzględny tego przy bliżenia wynosi 0,26 d) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 24, 102 błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,0014.

1.170. Wyznacz liczbę x, jeśli: Rysy 2499 m 2495 m granica Polski z Ukraina 535 km 520 km Wielka Brytania 244, 1 250 Gujana 743 morska granica Polski 440 km 425 km a) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 13,8; błąd bezwzględny tego przy bliżenia wynosi 0,012 b) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 1, 05 ; błąd bezwzględny bliženia wynosi 0,003 tego przy c) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 8,4; błąd bezwzględny tego przy bliżenia wynosi 0,26 d) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 24, 102 błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,0014.

Zobacz!