1.171. Wyznacz liczbę x, jeśli: a) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 13,6; btąd względny tego przybli żenia wynosi 0,00369 b) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 24,1; błąd względny tego przybli żenia wynosi 0,001657 c) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 121, a błąd procentowy przybliżenia wynosi 0,5% tego d) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 6, a błąd procentowy tego przy bliżenia wynosi 4%.

1.171. Wyznacz liczbę x, jeśli: a) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 13,6; btąd względny tego przybli żenia wynosi 0,00369 b) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 24,1; błąd względny tego przybli żenia wynosi 0,001657 c) przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 121, a błąd procentowy przybliżenia wynosi 0,5% tego d) przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 6, a błąd procentowy tego przy bliżenia wynosi 4%.