1.19. W klasie la jest 36 uczniów, wśród których: 26 zna język angielski, 23 zna język 24 zna język rosyjski. Czy w klasie la jest uczeń, który zna wszystkie trzy francuski i języki?

1.19. W klasie la jest 36 uczniów, wśród których: 26 zna język angielski, 23 zna język 24 zna język rosyjski. Czy w klasie la jest uczeń, który zna wszystkie trzy francuski i języki?