1.20. W klasie Ib jest 34 uczniów, wśród których: 24 umie jeździć na rowerze, umie pływać, 10 umie jeździć na nartach; w tej liczbie 12 umie pływać i jeździć na rowerze, 5 umie jeździć na rowerze i na nartach, 3 umie pływać i jeżdzić na nartach. 16 Dwie osoby w lb uprawiają wszystkie wymienione dyscypliny sportowe. a) lle osób w klasie Ib nie uprawia żadnej dyscypliny sportowej? b) ile osób umie tylko jeżdzić na rowerze? c) lle osób umie tylko pływać i jeżdzić na nartach? zbiory liczbowe

1.20. W klasie Ib jest 34 uczniów, wśród których: 24 umie jeździć na rowerze, umie pływać, 10 umie jeździć na nartach; w tej liczbie 12 umie pływać i jeździć na rowerze, 5 umie jeździć na rowerze i na nartach, 3 umie pływać i jeżdzić na nartach. 16 Dwie osoby w lb uprawiają wszystkie wymienione dyscypliny sportowe. a) lle osób w klasie Ib nie uprawia żadnej dyscypliny sportowej? b) ile osób umie tylko jeżdzić na rowerze? c) lle osób umie tylko pływać i jeżdzić na nartach? zbiory liczbowe