1.21. Ustal, które z poniższych wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe. Odpo wiedź uzasadnij. a) Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą. b) Każda liczba naturalna jest liczbą wymierną. c) Każda liczba wymierna jest liczbą całkowitą. d) Istnieje liczba wymierna, która jest liczbą całkowitą. e) Istnieje liczba rzeczywista ujemna, która jest liczbą niewymierną. f) Istnieje liczba wymierna, która nie jest liczbą całkowitą.

1.21. Ustal, które z poniższych wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe. Odpo wiedź uzasadnij. a) Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą. b) Każda liczba naturalna jest liczbą wymierną. c) Każda liczba wymierna jest liczbą całkowitą. d) Istnieje liczba wymierna, która jest liczbą całkowitą. e) Istnieje liczba rzeczywista ujemna, która jest liczbą niewymierną. f) Istnieje liczba wymierna, która nie jest liczbą całkowitą. 

Chcę dostęp do Akademii!