...

1.194. Pan Kowalski założył lokatę bankową w wysokości 8000 zł. Oprocentowanie lokaty wynosi 5% w skali roku. a) Oblicz, ile złotych znajduje się na lokacie pana Kowalskiego po roku oszczędzania, b) Napisz wzór opisujący stan konta pana Kowalskiego po n latach oszczędzania. c) Po ilu latach oszczędzania na koncie pana Kowalskiego będzie kwota równa 9216 zł?

1.194. Pan Kowalski założył lokatę bankową w wysokości 8000 zł. Oprocentowanie lokaty wynosi 5% w skali roku. a) Oblicz, ile złotych znajduje się na lokacie pana Kowalskiego po roku oszczędzania, b) Napisz wzór opisujący stan konta pana Kowalskiego po n latach oszczędzania. c) Po ilu latach oszczędzania na koncie pana Kowalskiego będzie kwota równa 9216 zł? 

Zobacz!

Dodaj komentarz