...

1.195. Liczba mieszkańców pewnego miasta na 600 000. Przyrost naturalny w początku 2010 roku wynosiła tym mieście jest stały i jest równy 0,4% w skali roku. a) Napisz wzór funkcji opisującej liczbę ludności tego miasta po n latach. b) Oblicz liczbę ludności miasta na koniec 2012 roku. Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek. c) Oblicz, o ile procent zwiększyła się liczba ludności w tym mieście na koniec 2014 roku (po upływie 5 lat). że 7% przyrost

1.195. Liczba mieszkańców pewnego miasta na 600 000. Przyrost naturalny w początku 2010 roku wynosiła tym mieście jest stały i jest równy 0,4% w skali roku. a) Napisz wzór funkcji opisującej liczbę ludności tego miasta po n latach. b) Oblicz liczbę ludności miasta na koniec 2012 roku. Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek. c) Oblicz, o ile procent zwiększyła się liczba ludności w tym mieście na koniec 2014 roku (po upływie 5 lat). że 7% przyrost

Zobacz!

Dodaj komentarz