...

1.196. Wartość samochodu maleje wraz z upływem lat. Wzór funkcji W(t)=W 0 (0, 8) ^ t opisuje wartość samochodu po t latach od chwili zakupu, gdzie W 0 oznacza cenę nowego samochodu (w złotych). a) Pan Nowak kupił nową Skodę Fabię za 40 000 zł. Oblicz, o ile zlotych wartość samochodu zmniejszy się po roku. b) Wartość samochodu pana Nowaka wynosi 20 480 zł. Ile lat użytkował ten samo chód pan Nowak? c) Po ilu latach użytkowania wartość samochodu pana Nowaka będzie stanowić 40,96% ceny zakupu?

1.196. Wartość samochodu maleje wraz z upływem lat. Wzór funkcji W(t)=W 0 (0, 8) ^ t opisuje wartość samochodu po t latach od chwili zakupu, gdzie W 0 oznacza cenę nowego samochodu (w złotych). a) Pan Nowak kupił nową Skodę Fabię za 40 000 zł. Oblicz, o ile zlotych wartość samochodu zmniejszy się po roku. b) Wartość samochodu pana Nowaka wynosi 20 480 zł. Ile lat użytkował ten samo chód pan Nowak? c) Po ilu latach użytkowania wartość samochodu pana Nowaka będzie stanowić 40,96% ceny zakupu?

Zobacz!

Dodaj komentarz