1.197. Wykresy funkcji f(x) = 2 ^ (x – 1) – 3 oraz g(x) = log3 (x + 3) + kn mają z osią OY ten sam punkt wspólny A. Oblicz x i podaj współrzędne punktu A. f(x) = (1/3) ^ 2 – 1orazg * (x) = log1 (19 + x) + pma

1.197. Wykresy funkcji f(x) = 2 ^ (x – 1) – 3 oraz g(x) = log3 (x + 3) + kn mają z osią OY ten sam punkt wspólny A. Oblicz x i podaj współrzędne punktu A. f(x) = (1/3) ^ 2 – 1orazg * (x) = log1 (19 + x) + pma

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz