1.199. Dana jest funkcja logarytmiczna trem. Dziedzina funkcji jest przedział nie oblicz: a) wartość funkcji f dla argumentu 18 f(x) = log4 (x – k) + 3 (2,+ infty) gdzie k jest parame a nastep . Podaj wartość parametru k, argument, dla którego wartość funkcji jest równa 3,5 c) dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie. gdzie p jest parame.

1.199. Dana jest funkcja logarytmiczna trem. Dziedzina funkcji jest przedział nie oblicz: a) wartość funkcji f dla argumentu 18 f(x) = log4 (x – k) + 3 (2,+ infty) gdzie k jest parame a nastep . Podaj wartość parametru k, argument, dla którego wartość funkcji jest równa 3,5 c) dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie. gdzie p jest parame. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz