1.200. Dana jest funkcja logarytmiczna f(x) = log2/3 (x – 1) + p dla argumentu 3 1/4 wynosi 3. Oblicz wartość parametru p, trem Wartość funkcji f a następnie wyznacz: b) zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości mniejsze a) argument, dla którego wartość funkcji wynosi 6 od 1

1.200. Dana jest funkcja logarytmiczna f(x) = log2/3 (x – 1) + p dla argumentu 3 1/4 wynosi 3. Oblicz wartość parametru p, trem Wartość funkcji f a następnie wyznacz: b) zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości mniejsze a) argument, dla którego wartość funkcji wynosi 6 od 1 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz