1.2. Odczytaj z rysunku współrzędne wektorów:

1.2. Odczytaj z rysunku współrzędne wektorów: