1.3. Oblicz współrzędne wektora vec AB , jeśli: a)

1.3. Oblicz współrzędne wektora vec AB , jeśli: a)