1.4. Oblicz współrzędne wektorów

1.4. Oblicz współrzędne wektorów