1.210. Wyznacz wszystkie wartości parametru m (m in R) , dla których równanie m * 16 ^ x + (2m – 1) * 4 ^ x + 2 – 3m = 0 nie ma rozwiązan.

1.210. Wyznacz wszystkie wartości parametru m (m in R) , dla których równanie m * 16 ^ x + (2m – 1) * 4 ^ x + 2 – 3m = 0 nie ma rozwiązan.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz