1.211. Określ liczbę rozwiązań równania m(4 ^ x – 2 ^ x) = 1 – m w zależności od war tości parametru m (m in R) . Naszkicuj wykres funkcji kcjly = g(m) , która każdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę rozwiązań tego równania.

1.211. Określ liczbę rozwiązań równania m(4 ^ x – 2 ^ x) = 1 – m w zależności od war tości parametru m (m in R) . Naszkicuj wykres funkcji kcjly = g(m) , która każdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę rozwiązań tego równania. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz