1.32. Wykres funkcji f(x) = 2 ^ x przesunięto równolegle o wektor vec u =[2,-1] i otrzy mano wykres funkcji g. a) Napisz wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykres funkcji g. c) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji gi osi OY. d) Sprawdź, czy punkt A(42, 16 ^ 10 – 3 ^ 0) należy do wykresu funkcji g. f(x) = (1/3) ^ x

1.32. Wykres funkcji f(x) = 2 ^ x przesunięto równolegle o wektor vec u =[2,-1] i otrzy mano wykres funkcji g. a) Napisz wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykres funkcji g. c) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji gi osi OY. d) Sprawdź, czy punkt A(42, 16 ^ 10 – 3 ^ 0) należy do wykresu funkcji g. f(x) = (1/3) ^ x 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz