1.34. Naszkicuj wykres funkcji wykladniczej f(x) = 2 ^ x , a następnie naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x) = f(- x) – 4 . a) Napisz wzór funkcji g. b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji i osi OY. c) Sprawdź, czy liczba -2 jest miejscem zerowym funkcji g. d) Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja g przyjmu- je wartości ujemne.

1.34. Naszkicuj wykres funkcji wykladniczej f(x) = 2 ^ x , a następnie naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x) = f(- x) – 4 . a) Napisz wzór funkcji g. b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji i osi OY. c) Sprawdź, czy liczba -2 jest miejscem zerowym funkcji g. d) Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja g przyjmu- je wartości ujemne. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz