1.35. Wykres funkcji wykładniczej f(x) = (0, 5) ^ x przeksztalcono przez symetrie osio wa względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. a) Napisz wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykres funkcji g. c) Odczytaj z wykresu funkcji g argument, dla którego wartość funkcji wynosi 8 d) Dla jakich argumentów wartości funkcji g są większe od 4?

1.35. Wykres funkcji wykładniczej f(x) = (0, 5) ^ x przeksztalcono przez symetrie osio wa względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. a) Napisz wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykres funkcji g. c) Odczytaj z wykresu funkcji g argument, dla którego wartość funkcji wynosi 8 d) Dla jakich argumentów wartości funkcji g są większe od 4?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz