1.36. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji wykladniczej f(x) = a ^ x . Do wykresu funkcji f nalezy punkt A(- 1/2, 2) a) Napisz wzór funkcji f. g(x)= ( 1 4 )^ 1 2 x *2. b) Naszkicuj wykres funkcji g(x) = c) Wyznacz miejsce zerowe funkcji g, a następnie odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja g przyjmuje wartości nieujemne. d) Sprawdź, czy do wykresu funkcji g należy punkt C c(- 1/2, (sqrt(2))/2 – 2)

1.36. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji wykladniczej f(x) = a ^ x . Do wykresu funkcji f nalezy punkt A(- 1/2, 2) a) Napisz wzór funkcji f. g(x)= ( 1 4 )^ 1 2 x *2. b) Naszkicuj wykres funkcji g(x) = c) Wyznacz miejsce zerowe funkcji g, a następnie odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja g przyjmuje wartości nieujemne. d) Sprawdź, czy do wykresu funkcji g należy punkt C c(- 1/2, (sqrt(2))/2 – 2)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz