1.35. Oblicz wartość wyrażenia. Ocen, jaką liczba – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń. a) |3- sqrt 2 |-| sqrt 2 +1,3| c) 3- pi|-| pi-3| e) | sqrt 2 -4|+| sqrt 2 -1,4| B) |sqrt(2) – sqrt(3)| + |sqrt(3) – sqrt(2)| b) 2|sqrt(2) – sqrt(3)| + |sqrt(3) – 2sqrt(2)| d) |1 – sqrt(2)| + |sqrt(3) – sqrt(2)| f) |1 – sqrt(2)||- sqrt(2)| h) 3|1 – sqrt(6)| – 3sqrt(6) Wykonaj działania, stosując prawo łączności dodawania: a) 124 + 236 + 64 + 126 b) 14, 2 + 5.8 + 52, 7 + 147,

1.35. Oblicz wartość wyrażenia. Ocen, jaką liczba – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń. a) |3- sqrt 2 |-| sqrt 2 +1,3| c) 3- pi|-| pi-3| e) | sqrt 2 -4|+| sqrt 2 -1,4| B) |sqrt(2) – sqrt(3)| + |sqrt(3) – sqrt(2)| b) 2|sqrt(2) – sqrt(3)| + |sqrt(3) – 2sqrt(2)| d) |1 – sqrt(2)| + |sqrt(3) – sqrt(2)| f) |1 – sqrt(2)||- sqrt(2)| h) 3|1 – sqrt(6)| – 3sqrt(6)

Wykonaj działania, stosując prawo łączności dodawania: a) 124 + 236 + 64 + 126 b) 14, 2 + 5.8 + 52, 7 + 147,