...

1.51. Wykaż, że jeśli a-bia 01b0, to wartość wyrażenia 2 1.1 a b a+b :(3a+3b) jest stała. 1 Utamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne Funkcje wymierne

1.51. Wykaż, że jeśli a-bia 01b0, to wartość wyrażenia 2 1.1 a b a+b :(3a+3b) jest stała. 1 Utamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne Funkcje wymierne

Zobacz!