1.52. Uzupełnij zapisy według wzoru: 1) x in(- infty,5)wte , gdy x < 5 a) x in langle4,1) wtedy, gdy c) x in(2,7) wtedy, gdy e) x in langle sqrt 2 ,+ infty) wtedy dy,gdy.......

1.52. Uzupełnij zapisy według wzoru: 1) x in(- infty,5)wte , gdy x < 5 a) x in langle4,1) wtedy, gdy c) x in(2,7) wtedy, gdy e) x in langle sqrt 2 ,+ infty) wtedy dy,gdy…….