...

1.53. Wypisz: c) f) 4/(2 – pi) * i * 3/(2 – pi) 4/(2sqrt(2) – 2) * i * 3/(sqrt(2) – 1) 2 c) (0, 4) f) (3, + x) 2) x in langle-1,5 rangle wtedy, gdy – 1 <= x <= 5 b) x in(- infty,0 rangle ) wtedy, gdy ........ d) x in(-3,-2) wtedy, gdy ....... f) x in langle- pi,2 pi rangle wtedy, gdy ....... a) wszystkie liczby całkowite, należące do przedziału (- 2, 7) b) wszystkie liczby naturalne, należące do przedziału (- 3, 3) c) najmniejszą liczbę naturalną, która należy do przedziału (10, 100) (1/2, 789 1/3) d) największą liczbę naturalną, która należy do przedziału e) największą liczbę całkowitą, która nie należy do przedziału (-5, +) f) najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większa od wszystkich liczb należących (- 100, - 23 5/6) do przedziału (-100, - 23

 1.53. Wypisz: c) f) 4/(2 – pi) * i * 3/(2 – pi) 4/(2sqrt(2) – 2) * i * 3/(sqrt(2) – 1) 2 c) (0, 4) f) (3, + x) 2) x in langle-1,5 rangle wtedy, gdy – 1 <= x <= 5 b) x in(- infty,0 rangle ) wtedy, gdy …….. d) x in(-3,-2) wtedy, gdy ……. f) x in langle- pi,2 pi rangle wtedy, gdy ……. a) wszystkie liczby całkowite, należące do przedziału (- 2, 7) b) wszystkie liczby naturalne, należące do przedziału (- 3, 3)

c) najmniejszą liczbę naturalną, która należy do przedziału (10, 100) (1/2, 789 1/3) d) największą liczbę naturalną, która należy do przedziału e) największą liczbę całkowitą, która nie należy do przedziału (-5, +) f) najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większa od wszystkich liczb należących (- 100, – 23 5/6) do przedziału (-100, – 23 

Zobacz!