1.54. Podaj co najmniej dwie liczby niewymierne, które należą do podanego prze działu: a) (4;6) b) langle-11;-10 rangle c) (-1;-0,5)

1.54. Podaj co najmniej dwie liczby niewymierne, które należą do podanego prze działu: a) (4;6) b) langle-11;-10 rangle c) (-1;-0,5)