1.55. Wymień wszystkie liczby całkowite należące do przedziału langle-0,5 pi; sqrt 7 rangle .

1.55. Wymień wszystkie liczby całkowite należące do przedziału langle-0,5 pi; sqrt 7 rangle .