1.56. Wymień wszystkie liczby naturalne należące do przedziału

1.56. Wymień wszystkie liczby naturalne należące do przedziału