...

1.57. Zaznacz na osi liczbowej zbiory Ai B, a następnie wyznacz zbiory A cup BiA cap B : b) A=(- infty,2) , B= langle2,4 rangle a) A= langle-2,3) , B = (0, 6) c) A=(( sqrt 3 ,+ infty),B=(-4,2) d) A=(- infty, pi) B= Bigg(- infty,3 1 3 )

1.57. Zaznacz na osi liczbowej zbiory Ai B, a następnie wyznacz zbiory A cup BiA cap B : b) A=(- infty,2) , B= langle2,4 rangle a) A= langle-2,3) , B = (0, 6) c) A=(( sqrt 3 ,+ infty),B=(-4,2) d) A=(- infty, pi) B= Bigg(- infty,3 1 3 )

Zobacz!