...

1.58. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz zbiory B-A, jeśli: a) A= langle-5,1 rangle,B=(-2,4) c) A=(- infty,2),B= langle sqrt 2 ,+ infty) b) A=(3,9),B= langle3,7 rangle d) A = (- 2, 6), B = (1, 3)

1.58. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz zbiory B-A, jeśli: a) A= langle-5,1 rangle,B=(-2,4) c) A=(- infty,2),B= langle sqrt 2 ,+ infty) b) A=(3,9),B= langle3,7 rangle d) A = (- 2, 6), B = (1, 3)

Zobacz!