1.61. Zaznacz na osi liczbowej zbiór A, a następnie wyznacz zbiór A’, jeśli: a) A = (- 3, 3) c) A = (- 2, 4) e) A = (- 5, + x) b) A = (- 1, 2) d) A=(- infty,4) f) A=(-1,2) cup(4,5)

1.61. Zaznacz na osi liczbowej zbiór A, a następnie wyznacz zbiór A’, jeśli: a) A = (- 3, 3) c) A = (- 2, 4) e) A = (- 5, + x) b) A = (- 1, 2) d) A=(- infty,4) f) A=(-1,2) cup(4,5)