1.70. Prostą k nazywamy osiq symetrii figury F wtedy, gdy obrazem figury F w trii względem prostej k jest ta sama figura F, czyli S dot k (F)=F Figury, które mają oś symetrii nazywamy figurami osiowosymetrycznymi”. syme 1) Poniżej przedstawione są figury osiowosymetryczne. lle osi symetrii ma każda z nich a) b) e) d) 2) Podaj przykład figury, która ma sześć osi symetrii. 3) Podaj przykład figury, która nie jest osiowosymetryczna. 4) lle osi symetrii ma trójkąt: – różnoboczny – równoramienny, który nie jest równoboczny – równoboczny?

1.70. Prostą k nazywamy osiq symetrii figury F wtedy, gdy obrazem figury F w trii względem prostej k jest ta sama figura F, czyli S dot k (F)=F Figury, które mają oś symetrii nazywamy figurami osiowosymetrycznymi”. syme 1) Poniżej przedstawione są figury osiowosymetryczne. lle osi symetrii ma każda z nich a) b) e) d) 2) Podaj przykład figury, która ma sześć osi symetrii. 3) Podaj przykład figury, która nie jest osiowosymetryczna. 4) lle osi symetrii ma trójkąt: – różnoboczny – równoramienny, który nie jest równoboczny – równoboczny?