...

1.77. Bartek i Jurek postanowili zmierzyć odległość namiotu od przystani za po- mocą swoich kroków (idąc tą samą trasą). Bartek stawia kroki o długości 48 cm, zaś Jurek – o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy (ostatni ślad na brzegu jeziora)? Wynik podaj w metrach.

1.77. Bartek i Jurek postanowili zmierzyć odległość namiotu od przystani za po- mocą swoich kroków (idąc tą samą trasą). Bartek stawia kroki o długości 48 cm, zaś Jurek – o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy (ostatni ślad na brzegu jeziora)? Wynik

podaj w metrach.

Zobacz!