...

1.77. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m, gdzie me R, dla których równanie m+2 x-1 x+3 4 =0 ma tylko jedno rozwiązanie. Dla znalezionych wartości parametru m podaj to rozwiązanie.

1.77. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m, gdzie me R, dla których równanie m+2 x-1 x+3 4 =0 ma tylko jedno rozwiązanie. Dla znalezionych wartości parametru m podaj to rozwiązanie.

Zobacz!