...

1.79. Dwie krawcowe obszywają brzegi obrusów. Pierwszej ta czynność zabiera 20 minut, natomiast drugiej – 25 minut. Obie zaczynają pracę o godzinie 700, a) O której godzinie obydwie krawcowe pierwszy raz skończą jednocześnie obszy wać obrusy? b) lle razy skończą jednocześnie obszywać obrusy w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy?

1.79. Dwie krawcowe obszywają brzegi obrusów. Pierwszej ta czynność zabiera 20 minut, natomiast drugiej – 25 minut. Obie zaczynają pracę o godzinie 700, a) O której godzinie obydwie krawcowe pierwszy raz skończą jednocześnie obszy wać obrusy? b) lle razy skończą jednocześnie obszywać obrusy w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy?

Zobacz!