1.79. Wykres funkcji g powstał symetrię osiową względem osi OY. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli: w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f przez 9+x I =(x)f(p; t-x varsigma=(x)f(e; langle v^ prime 0 rangle=x a!zpg^ prime x rangle=(x)f; ( mathfrak L ^ prime S- rangle Rightarrow* partial!zps Z-=(x)f; langle z^ prime t- rangle Rightarrow x; zpbz + x = (x) * f; x-I xz =(x)f(y; | epsilon+x|=(x)f(9; ( mathfrak I ^ prime mathcal E – rangle Rightarrow* oizp g^ prime z ( mathfrak I +x)=(x)f; langle z^ prime I- rangle Rightarrow x partial[zps^ prime z-x=(x)f(p; (0^ 4 \%-) ni x a!zp g^ prime x J =(x)f(q; t-x f =(x)f( theta; z+ underline x j=(x)f(q

1.79. Wykres funkcji g powstał symetrię osiową względem osi OY. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli: w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f przez 9+x I =(x)f(p; t-x varsigma=(x)f(e; langle v^ prime 0 rangle=x a!zpg^ prime x rangle=(x)f; ( mathfrak L ^ prime S- rangle Rightarrow* partial!zps Z-=(x)f; langle z^ prime t- rangle Rightarrow x; zpbz + x = (x) * f; x-I xz =(x)f(y; | epsilon+x|=(x)f(9; ( mathfrak I ^ prime mathcal E – rangle Rightarrow* oizp g^ prime z ( mathfrak I +x)=(x)f; langle z^ prime I- rangle Rightarrow x partial[zps^ prime z-x=(x)f(p; (0^ 4 \%-) ni x a!zp g^ prime x J =(x)f(q; t-x f =(x)f( theta; z+ underline x j=(x)f(q