1.81. Zapisz liczbę x w ogólnej postaci wiedząc, że: a) liczba x jest o 5 większa od liczby naturalnej p b) liczba naturalna x jest o 2 mniejsza od liczby naturalnej n c) liczba x jest 7 razy większa od liczby naturalnej a d) liczba x jest 3 razy mniejsza od liczby naturalnej m e) liczba x jest naturalną wielokrotnością liczby 4 liczba x jest iloczynem trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest n f) g) reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 4 jest równa 3 h) reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 3 jest równa 2.

1.81. Zapisz liczbę x w ogólnej postaci wiedząc, że: a) liczba x jest o 5 większa od liczby naturalnej p b) liczba naturalna x jest o 2 mniejsza od liczby naturalnej n c) liczba x jest 7 razy większa od liczby naturalnej a d) liczba x jest 3 razy mniejsza od liczby naturalnej m e) liczba x jest naturalną wielokrotnością liczby 4 liczba x jest iloczynem trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest n f) g) reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 4 jest równa 3 h) reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 3 jest równa 2.