1.82. Niech k oznacza dowolną liczbę całkowitą. Zapisz symbolicznie, używając k: a) liczbę całkowitą, będącą wielokrotnością liczby 8 b) liczbę całkowita, która w wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 4 c) liczbę przeciwną do liczby 2k – 3 d) odwrotność liczby nieparzystej e) cztery kolejne liczby parzyste, z których największą jest liczba 2k trzy kolejne liczby nieparzyste, z których najmniejszą jest liczba 2k – 5 g) dwie kolejne liczby całkowite niepodzielne przez 3 f) h) trzy kolejne liczby całkowite niepodzielne przez 4.

1.82. Niech k oznacza dowolną liczbę całkowitą. Zapisz symbolicznie, używając k: a) liczbę całkowitą, będącą wielokrotnością liczby 8 b) liczbę całkowita, która w wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 4 c) liczbę przeciwną do liczby 2k – 3 d) odwrotność liczby nieparzystej e) cztery kolejne liczby parzyste, z których największą jest liczba 2k trzy kolejne liczby nieparzyste, z których najmniejszą jest liczba 2k – 5 g) dwie kolejne liczby całkowite niepodzielne przez 3 f) h) trzy kolejne liczby całkowite niepodzielne przez 4.