1.83. Liczba k jest całkowita. Podaj resztę z dzielenia liczby x przez a) x = 6k + 4 , y = 6 d) x = 6k + 4 , y = 3 b) x = 10k – 3 , y = 10 e) x = 10k – 3 , y = 5 liczbę y, jeśli: c) x = 8k – 1 , y = 8 f) x = 8k – 1 , y = 4 jest podzielna: c) przez 3

1.83. Liczba k jest całkowita. Podaj resztę z dzielenia liczby x przez a) x = 6k + 4 , y = 6 d) x = 6k + 4 , y = 3 b) x = 10k – 3 , y = 10 e) x = 10k – 3 , y = 5 liczbę y, jeśli: c) x = 8k – 1 , y = 8 f) x = 8k – 1 , y = 4 jest podzielna: c) przez 3