1.84. Sprawdź, czy suma trzech kolejnych liczb parzystych a) przez 12 b) przez 6

1.84. Sprawdź, czy suma trzech kolejnych liczb parzystych a) przez 12 b) przez 6